Mina värderingar


Hälsofrämjande utveckling Terveyttä edistävä kehitys
Hälsofrämjande utveckling Terveyttä edistävä kehitys

Alla människor har rätt att mår bra. Jag arbetar med utveckling av digitala tjänster inom hälsobranchen och anser det vara nödvändigt att använda och utveckla data och teknologi, för att kunna svara på behovet av tjänster inom hälso- och socialvården. Tjänster, som skall nå alla, oberoende av boendeområde. Hälsovårdspersonalen behöver data, för att erbjuda den helhetsvård vi människor behöver. 

+ Social- och      hälsovårdsreformen

+ Apotti

+ Coronavaccination

Integration Kotouttaminen
Integration Kotouttaminen

Vi behöver integration i Finland och i Kyrkslätt. Som välfärdsstat har vi en skyldighet att ge humanitär hjälp då det gäller. År 2015 prövades Finlands färdighet att rigga upp mottagnigscentraler med kort varsel. En motsvarande flyktingvåg kan upprepas och då skall mottagningsprocesserna vara i toppskick! 

Arbetskraftsinvandringen måste ökas. Vi finländare räcker inte till, trots digitalisering, robotik och artificiell intelligens. Vi kommer alltid att behöva mänsklig arbetskraft. 

Både den humanitära invandringen och arbetskraftsinvandringen kräver mycket arbete inom förändringsledarskap, change management. Utgångspunkten måste vara att minska på fördomar och förhålla sig jämlikt till alla människor.

+ humanitär hjälp

+ arbetskraftsinvandring 

+ har besökt mottagningscentraler

Klimatsmarthet Ilmastoälykkyys
Klimatsmarthet Ilmastoälykkyys

Visst har vi en unik natur! I Kyrkslätt är vi väl dessutom privilegierade att ha naturen direkt utanför dörren. Naturens mångfald måste bevaras. I Kyrkslätt borde politikerna ställa högre energikrav på nybyggen och renoveringar. Till det kan var och en bidra genom att till exempel sänka inomhustemperaturen och byta till energisnåla hushållsmaskiner.

+ klimatsmarhet

+ bevara naturens mångfald