Mitt Kyrkslätt                     Minun Kirkkonummi

I Mitt Kyrkslätt får varje människa hjälp när hen behöver det. Många gånger behöver hen dock en rad av olika sorters hjälp, hälsovårs- och socialhjälp. Efter den första vårdkontakten får hen veta nästa vårdkontakt och sedan nästa osv. Hen får inte lämnas ensam. Hen behöver inte veta vilka vård- och stödfunktioner Kyrkslätt har att erbjuda. Dessa...