Valfrihet måste behållas!

11.01.2022

Yhtenä sote-uudistuksen kiistakapulana oli pitkään valinnanvapauden ja siten yksityisen sektorin rooli sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana. Julkisuuteen kuulunut keskustelu tuntuu usein harhaanjohtavalta: Minkäänlainen sote-uudistus tai malli ei poista sitä, että palveluita on ostettava jatkossakin. Kaikkea erikoissairaanhoitoa ei pystytä järjestämään sote-alueilla itsellään eikä yksityisten palveluntuottajien pudottaminen pois ole realistista muutenkaan. 

RKP:n tavoitteiden mukaisesti palveluseteliä ja toimintaedellytyksiä yksityisen sektorin toimijoille tarvitaan. Normaalissa tilanteessa yksityinen sektori on hyvä lisä täydentämään julkista palveluntarjoajaa. Tämä tarve sekä yksityisen palvelutuotannon merkitys on koronan myötä vain kasvanut. Jo ennen koronakriisiä hoitotakuun toteutumiseen on tarvittu yksityisiä palveluita. 

Yksityisen palveluntarjoajien rooli on täydentää palveluvalikoimaa. Hoidon laadun kriteereistä ei saa joustaa, mutta yksityisten terveyspalvelujen yksi tehtävistä on varmistaa se, että kriteerit pidetään korkeina. Koska sosiaali- ja terveyshuollon palveluissa on aina kyse ensisijaisesti ihmisestä itsestään, on selvää, että ihmisen oma vapaus valita vaikuttaa pitkällä tähtäimellä koko sote-kentän laatuun. 

Hoitava taho on annettavan hoidon asiantuntija. Iso rooli on kuitenkin myös asiakkaalla, joka ei voi olla pelkästään passiivinen hoidon kohde. Valinnanvapaus terveydenhuollossa on myös yksilönvapautta. 

Yksityisessä palveluntuotannossa ei ole kyse pelkästään yksilönvapaudesta. Yksityisellä palveluntuotannolla varmistetaan tasalaatuinen hoito asuinpaikasta riippumatta. Ostopalvelut eivät ole katoamassa mihinkään, sillä on päivänselvää, ettei kaikkia palveluita ole mahdollista tuottaa julkisesti kaikilla sote-alueilla. HUS on Länsi-Uudellamaalla jatkossakin keskeinen toimija, jolta on ostettava esimerkiksi vaativan erikoissairaanhoidon palvelut. 

Hyvinvointialueet eivät jatkossakaan siis itse tuota kaikkia niitä palveluita, joihin kuitenkin jokaisella on oikeus. Suomalainen terveydenhuolto on maailman korkealuokkaisinta. Se perustuu tutkimukseen ja tietoon. Jotta nämä kaikki saataisiin käyttöön, on sote-palveluiden toteuttaminen useissa eri käsissä.