När Du behöver hjälp, ska Du få den hjälp som finns tillgänglig, utan att själv behöva veta vilka tjänster som ens existerar

20.05.2021

I Mitt Kyrkslätt får varje människa hjälp när hen behöver det. Många gånger behöver hen dock en rad av olika sorters hjälp, hälsovårs- och socialhjälp. Efter den första vårdkontakten får hen veta nästa vårdkontakt och sedan nästa osv. Hen får inte lämnas ensam. Hen behöver inte veta vilka vård- och stödfunktioner Kyrkslätt har att erbjuda. Dessa erbjuds åt invånaren, även digitalt. I Mitt Kyrkslätt används Apotti, som förenar patientens/klientens/kundens data, för att hen ska få den helhetsvård som vi, psykofysiska varelser, behöver. 

Service design / Palvelumuotoilu
Service design / Palvelumuotoilu