Mielenterveys - hoitotakuun arvoista terveyttä 

07.01.2022

Hoitoon pääseminen mahdolisimman nopeasti on kaikkien etu. Nopealla hoitoonohjauksella ehkäistään ongelmien kasautumista ja siten myös hillitään kustannuksia. Hoitotakuun toteutuminen onkin inhimillisintä ja parasta terveyspolitiikkaa. 

Suurin osa suomalaisista kärsii jossakin elämänsä vaiheessa mielenterveysongelmista. Ongelmat ovat laadultaan sellaisia, jotka heijastuvat myös sairastuneen lähipiiriin. Voidaankin sanoa, että jokaista meistä mielenterveysongelmat jollain tapaa koskettavat. Ne eivät katoa kieltämällä. 

Mielenterveysongelmiin liittyy pahimmillaan valtava määrä kärsimystä. Sairastuneen oma elämänlaatu voi heikentyä radikaalisti. Sen lisäksi sairastuneen lähipiiri kärsii. Mielenterveysongelmat ovat todellisia terveysongelmia, joihin on saatava ammattiapua mahdollisimman nopeasti. Ne eivät parane itsekseen. Psykiatria on vaativa erikoisala, mistä sen historiakin kertoo. 

Mielenterveysongelmia voidaan hoitaa. Hoitamalla ne asianmukaisesti vähennetään merkittävä määrä inhimillistä kärsimystä. Mielenterveysongelmia on monenlaisia, ja kaikki niistä tulee ottaa yhtä vakavasti. Terveysongelmina ne ovat samanarvoisia ruumiillisen terveyden kanssa. Pahimmillaan mielenterveysongelmat johtavat kuolemaan. Jokainen kuolemista on ehkäistävissä. 

Nopealla hoitoon pääsemisellä vähennetään kuormaa, jota liitännäisongelmat synnyttävät. Pitkittyessään mielenterveysongelmien oirekirjo laajenee. Hoitamaton mielen sairaus saattaa puhkaista uusia. Riski pitkiin sairauslomiin kasvaa ja lopulta uhattuna on ihmisen koko työkyky. Mielenterveys on kasautuva kierre, joka hyvänä edistää hyvää ja huonona huonoa. 

Uhat ovat todellisia, mutta niitä voidaan torjua. Priorisoimalla ripeä puuttuminen mielenterveysongelmiin ihminen asetetaan aidosti keskiöön.