Digitalisaatio, teknologia - ja ihminen

13.01.2022

Uudellamaalla jokainen terveydenhuoltoalaa seurannut tunnistanee sanan Apotti. Kyseessä on sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmä, vain yksi monista. Tavalliselle ihmiselle tietohallintojärjestelmät saattavat tuntua kaukaisilta asioilta. Se on ymmärrettävää, mutta vääristää sitä, kuinka keskeinen rooli ihmisen hoidon kannalta toimivalla järjestelmällä on. 

Tietojärjestelmät muodostavat merkittäviä kustannuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Niiden toiminta ja kehittäminen maksavat paljon ja haukkaavat budjetista varsin ison osan. Siis siitä samasta budjetista, josta kustannetaan myös esimerkiksi lääkärit ja hoitajat, jotka sitten taas ovat meille ihmisille, terveydenhuollon käyttäjille, näkyvin osa. 

Ilman toimivaa järjestelmää hoito kuitenkin jää puolitiehen. Kokonaisvaltaisen ja tehokkaan hoidon kannalta on ehdottoman tärkeätä, että tieto siirtyy hoitavalta taholta toiselle nopeasti ja saumattomasti. Kirjaaminen on välttämätöntä. Jotta huolellinen kirjaaminen ei olisi turhaa työtä, on varmistettava se, että kirjattu informaatio siirtyy sinne, mihin sen kuuluukin siirtyä - ja helpottaa näin ihmisen hoidon toteuttamista. 

Teknologiaa kehitettäessä on panostettava siihen, että järjestelmä kommunikoi toisten kanssa. Ammattikielellä kyseessä ovat integraatiot, mikä merkitsee sitä, että hoitoon liittyvät tiedot yhdistyvät sujuvasti niin KELAn, Väestörekisterikeskuksen kuin laboratoriojärjestelmienkin kanssa. Näiden integraatioiden kehittämiseen ja tukemiseen tulee ohjata resursseja. 

Järjestelmiin resursointi ei siis ole rahaa, jolla ihmisen hoidon merkitystä vähäteltäisiin. Päinvastoin: Ihmisen hoito, sen laatu ja sujuvuus ovat vahvasti kytköksissä toimivaan järjestelmään. Sen kehittäminen pitää tehdä yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotka ovat myös oman tietotyönsä asiantuntijoita.