Digitalisaatio mullistaa terveydenhuollon

16.12.2021

Digitalisaation merkitys sosiaali- ja terveydenhuollossa kasvaa koko ajan. Sitä ei pidä pelätä, mutta uudistukset on tehtävä käyttäjälähtöisesti ja siten, että niistä on aitoa hyötyä.

Olen itse ollut mukana kehittämässä e-reseptiä. Sähköinen resepti on yksi esimerkki merkittävistä digitalisaatiouudistuksista. Se on sujuvoittanut ja helpottanut sekä potilaan elämää että hoitavan tahon työtä.

Digitalisaatio terveydenhuollossa mahdollistaa saumattoman tiedonkulun. Onkin tärkeää, että käytettävät järjestelmät palvelevat tätä tarkoitusta. Järjestelmää voidaan pitää digitaalisena terveyskeskuksena, jossa palvelut pitää saada yhdeltä luukulta.

Sähköistyminen merkitsee myös sitä, että etätapaamiset yleistyvät. Aina ei tarvita fyysistä käyntiä terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Sairaanhoitaja tai lääkäri voivat ottaa vastaan myös etänä, mikäli se katsotaan mahdolliseksi.

Uusien teknologioiden myötä voidaan tehdä uusia läpimurtoja. Ne merkitsevät aina terveempää ihmistä ja terveempää kansaa. Uusien mahdollisuuksien myötä sekä terveydenhuoltohenkilöstö että potilaat saavat hyvät edellytykset oman terveytensä vaalimiseen.

Hyvinvointialueilla päätetään muun muassa käyttöön tulevista järjestelmistä. On tärkeää, että päättäjinä on alan asiantuntijoita kehittävällä otteella. Digitalisaatioinvestoinnit ovat miljoonien eurojen arvoisia, mutta parhaimmillaan investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin euroina ja ihmisten terveytenä. Mennään rohkeasti uutta kohti!