Blogi

Lääkehoito on Suomessa turvallisissa käsissä. Meillä on joukko erittäin asiantuntevia lääkealan asiantuntijoita: farmaseutteja, proviisoreita ja lääkäreitä. Hoidollinen osaaminen on huippuluokkaa. Lääkehoito on yksi osa sitä.

Sote-uudistuksessa ja aluevaaleissa on puhuttu pitkälti perusterveydenhuollon paikallisuudesta. Esitetty huoli on aito. Vaarana on, että perusterveydenhuoltokin keskittyy alueiden keskuksiin, jolloin vaarassa ovat jokaisen ihmisen oikeus hyvinvointiin.

Uudellamaalla jokainen terveydenhuoltoalaa seurannut tunnistanee sanan Apotti. Kyseessä on sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmä, vain yksi monista. Tavalliselle ihmiselle tietohallintojärjestelmät saattavat tuntua kaukaisilta asioilta. Se on ymmärrettävää, mutta vääristää sitä, kuinka keskeinen rooli ihmisen hoidon kannalta toimivalla...

Yhtenä sote-uudistuksen kiistakapulana oli pitkään valinnanvapauden ja siten yksityisen sektorin rooli sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana. Julkisuuteen kuulunut keskustelu tuntuu usein harhaanjohtavalta: Minkäänlainen sote-uudistus tai malli ei poista sitä, että palveluita on ostettava jatkossakin. Kaikkea erikoissairaanhoitoa ei pystytä...

Hoitoon pääseminen mahdolisimman nopeasti on kaikkien etu. Nopealla hoitoonohjauksella ehkäistään ongelmien kasautumista ja siten myös hillitään kustannuksia. Hoitotakuun toteutuminen onkin inhimillisintä ja parasta terveyspolitiikkaa.

Hyvinvointialueiden muodostumiseen liittyy pelko siitä, että palvelut ihmisen läheltä katoavat hyvinvointialueiden keskuksiin. Varsinkin nyt, kun paljon puhutaan sekä digitalisaatiosta että etävastaanotoista, herää kysymys siitä, ollaanko lähipalvelut terveydenhuollossa viemässä pois kuntalaisten arjesta.

Digitalisaation merkitys sosiaali- ja terveydenhuollossa kasvaa koko ajan. Sitä ei pidä pelätä, mutta uudistukset on tehtävä käyttäjälähtöisesti ja siten, että niistä on aitoa hyötyä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta uusille hyvinvointialueille. Päätöksenteko siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueiden valtuustoille, jotka valitaan 23.1.2022.