Efter gymnasiet kändes det att världen var öppen och möjligheterna många. Jag sökte min plats i livet, prövade på vissa utbildningar, men fastnade för farmacin. Farmacistudierna förde mig även till Tyskland, där jag gjorde min praktik. Business-intresset växte under åren och efter många år inom skolnings- och utvecklingsarbete, vuxenutbildade jag mig inom service business. Det blev definitivt MIN GREJ! 

 

Gymnasium/Lukio

(1991 - 1994)

Mattlidens Gymnasium, Esbo/Espoo

Universitet/Yliopisto

Metropolia (fd./ent. EVTEK) - bioteknik/biotekniikka

Åbo Akademi - vårdvetenskap/hoitotiede

Helsingfors Universitet/Helsingin Yliopisto - Farmaci/Farmasia

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu - eMBA/diploma in Service Excellence

Certifikat/Sertifikaatit

PRINCE2

HY+ Kouluttajan koulutus

Utbildning ger möjligheter! 

Koulutus luo mahdollisuuksia!